SWF-to-Video-Converter Logo

Določila in pogoji

SWF-to-Video-Converter vam na tej spletni strani daje na voljo informacije in izdelke ob upoštevanju naslednjih pogojev. Z dostopom do te spletne strani se strinjate s temi pogoji. SWF-to-Video-Converter si pridržuje pravico, da poišče vsa pravna in lastniška sredstva za kakršno koli kršitev teh pogojev. Z dostopom do te spletne strani se strinjate s temi pogoji. SWF-to-Video-Converter si pridržuje pravico, da poišče vsa pravna in lastniška sredstva za kakršno koli kršitev teh pogojev. Ogledate si lahko vse informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, razen če ni drugače določeno. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno podeljene, si pridržuje SWF-to-Video-Converter. Uporaba programske opreme, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta, lahko vključuje nevarnosti. Prenos in uporabo programske opreme ureja licenčna pogodba za končnega uporabnika, ki je vključena ali priložena programski opremi.

SLIKE

Vsi logotipi, začetni zasloni, glave strani, slike in grafike, prikazani na tem spletnem mestu (skupaj »Oznake«), so v lasti podjetja SWF-to-Video-Converter ali njegovih dobaviteljev. Prenos, uporaba, izvleček, kopiranje, prenos, prikazovanje, spreminjanje ali distribucija kakršnih koli znamk v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način brez izrecnega pisnega soglasja pretvornika SWF-to-Video Converter je prepovedan, razen če je tukaj dovoljeno.

AVTORSKE PRAVICE

Podatki na tem spletnem mestu (vključno z omejitvami, besedilo, grafika, slike, logotipi, zvoki in programska oprema) so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vse avtorske pravice za podatke na tej spletni strani so v lasti SWF-to-Video-Converter ali njegovih dobaviteljev in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah v Združenem kraljestvu.

ZNAMKA

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke ("Oznake"), prikazane na tej spletni strani, so last SWF-to-Video-Converterja, njegovih dajalcev licence in / ali drugih tretjih oseb. Oznak ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja pretvornika SWF-to-Video-Converter ali tretjih oseb, ki so lahko lastnice znamk.

VAŠE POVRATNE INFORMACIJE

Vsi komentarji ali materiali, poslani SWF-to-Video-Converter, vključno z, brez omejitev, vprašanji, komentarji, predlogi ali kakršnimi koli povezanimi informacijami v zvezi s programsko opremo, tem spletnim mestom ali drugimi izdelki, programi ali storitvami SWF- v Video-Converter ("Povratne informacije"), se šteje za nezaupno. Pretvornik SWF-v-video ne bo imel nobene obveznosti v zvezi s takimi povratnimi informacijami in bo lahko reproduciral, uporabljal, razkrival, prikazoval, prikazoval, preoblikoval, ustvarjal izvedena dela in jih brez omejitev razširjal drugim in lahko prosto uporabljate kakršne koli ideje, koncepte, znanje ali tehnike, ki jih vsebujejo takšne povratne informacije, za kakršen koli namen, vključno, vendar ne omejeno na razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov, ki vključujejo take povratne informacije.

Cene izdelkov SWF-to-Video-Converter

Zahteve za ponudbe lahko pošljete SWF-to-Video-Converter po e-pošti ali prek spletnih obrazcev. SWF-to-Video-Converter vam bo pisno izdal ponudbe na podlagi trenutnih cen in razpoložljivosti.

SWF-to-Video-Converter bo na spletnem mestu navedel ceno licenc, nadgradenj izdelkov in zagotavljanja programske opreme. Cene in razpoložljivost izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za nadgradnjo različic bodo morda potrebna dokazila o nakupu ustrezne programske opreme. Vse cene so predmet veljavnih davkov na prodajo ali dodano vrednost. Vse cene in razpoložljivost se lahko spremenijo, razen če ni dogovorjeno z zavezujočo potrditvijo naročila ali pogodbo, ki sta jo podpisali obe strani.

SWF-to-Video-Converter si pridržuje pravico do preklica naročil / zahtev, povezanih z ukinitvijo ali nedostopnostjo izdelkov in promocij, ter kadar koli popraviti to spletno mesto, vključno z napakami pri določanju cen.

Povezave do tretjih oseb

VSE INFORMACIJE, PREDLOŽENE NA TEJ SPLETNI STRANI, SO NA PODLAGI "KOT SO" BREZ GARANCIJ, JAMSTEV ALI PREDSTAVITEV KAKRŠNEkoli VRSTE. SWF-TO-VIDEO-KONVERTER TUKAJ IZrecno zavrača, v največji možni meri, ki jih dovoljuje zakon, vse izrecne, implicitne, statutarne ali druge garancije, garancije ali predstavitve, vključno z omejenim jamstvom, omejeno na jamstvo NAMEN ALI NE KRŠITEV.

Omejitev odgovornosti

Niti SWF-to-Video-Converter niti katero koli od njenih povezanih družb, hčerinskih družb, direktorjev, agentov, zaposlenih ali drugih zastopnikov niso odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, kaznovalno in / ali zgledno škodo, vključno z brez omejitev, izgube dobička ali prihodkov, izgube podatkov in / ali izgube posla v zvezi s tem spletnim mestom ali uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta ali zanašanjem na vsebino, ki jo vsebuje, tudi če SWF-to-Video - Pretvornik je obveščen o možnosti takšne škode.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste zagovarjali, odškodovali in obdržali SWF-to-Video-Converter, njegove podružnice in njihove častnike, direktorje, agente in zaposlene neškodljive pred in pred vsemi ter vsemi terjatvami, izgubami, škodo, obveznostmi, stroški in odhodki, vključno z odvetniške takse, ki izhajajo iz ali v povezavi z vašo nepravilno uporabo te spletne strani ali kršitvijo njenih pogojev.

Za kakršna koli vprašanja obiščite naš center za pomoč strankam za pomoč. Hvala.